Tiedotus pelaajille

Api Ulander
0 0
Read Time:3 Minute, 6 Second

Helsingin sisäliikuntatiloissa edellytetään kasvomaskin käyttöä ja harrastus- ja ryhmätoiminnassa toteutetaan tiukempia terveysturvallisuustoimia
  
Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päätti tiistaina (27.10.) uusista harraste- ja vapaa-ajantoimintaan liittyvistä suosituksista ja toimenpiteistä. Uusista linjauksista on sovittu yhdessä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja terveysviranomaisten (THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto) ja Olympiakomitean kanssa. Mikäli epidemian kiihtyminen jatkuu, tai nyt tehdyt ohjeistukset ja linjaukset osoittautuvat riittämättömäksi, ohjeistusta tarkastellaan uudelleen.

Kaikessa harrastustoiminnassa on jo tehty ja on tehtävissä lisää muutoksia, jotka vähentävät viruksen leviämisen riskiä. Tavoitteena on, että lasten ja aikuisten harrastetoiminta voi jatkua mahdollisimman turvallisesti. Alla pääkaupunkiseudun harraste- ja vapaa-ajantoiminnan suosituksia ja toimenpiteitä.

Liikuntavuoron aikana liikuntaharrastustoiminnan järjestäjä vastaa terveysturvallisuudesta viranomaisohjeiden ja -suositusten mukaisesti. Ottelut, turnaukset, kilpailut ovat yleisötilaisuuksia, joissa käytetään yleisötapahtumien viranomaisohjeita.

Kasvomaskien käyttöä edellytetään kaupunkien sisäliikuntaan käytettävissä tiloissa

Helsingin kaupunki yhdessä Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kanssaedellyttää maanantaista 2. marraskuuta 2020 alkaen kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä kasvomaskin käyttöä hallinnoimissaan sisäliikuntatiloissa. Kasvomaskia tulee käyttää muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana eli aulatiloissa, saapumis- ja kokoontumistiloissa, pukuhuoneissa, katsomoissa ja muissa vastaavissa tiloissa. Velvoite käyttää maskia sisäliikuntatiloissa koskee myös henkilöstöä, tiloissa toimivia ulkopuolisia toiminnanharjoittajia. Kasvomaskin käyttöä suositellaan vahvasti myös yksityisille toimijoille. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi.

Velvoite koskee kaikkea sisäliikuntaa, esimerkiksi liikuntapalvelun sisäliikuntatilojen ja koulujen liikuntasalien seura- ja harrastuskäyttöä. Myös jäähallit ovat sisäliikuntatiloja.

Julkiset tilat

Kaupunkien toimipisteet pidetään auki. Asiakasmääriä ja turvaetäisyyksien tosiasiallista toteutumista tiloissa seurataan aktiivisesti. Tarvittaessa tilassa olevien määrää tai palvelutoimintaa rajoitetaan henkilöstön toimesta. Mikäli turvaetäisyyksien toteutumista ei voida muulla tavoin tosiasiallisesti varmistaa, asiakasmäärää voidaan rajata normaalia pienemmäksi. Joissakin tiloissa tämä voi jo nyt tarkoittaa asiakasmäärän rajaamista pienemmäksi kuin puoleen normaalista. Julkisia tiloja ovat muiden muassa uimahallit, liikuntahallit, nuorisotilat, kulttuurikeskukset, museot ja kirjastot.

Harrastus- ja ryhmätoiminta

Suuressa osassa harrastus- ja ryhmätoimintaa on jo nyt toteutettu viranomaisten suosituksia tiukempia terveysturvallisuustoimia. Kaupungit eivät luokittele harrastuksia korkean ja matalan riskin lajeiksi. Kaupungit kuitenkin edellyttävät jatkossa jokaiselta toimijalta vielä suunnitelmallisempia muutoksia, jotka parantavat terveysturvallisuutta edelleen.

Olympiakomitean ja lajiliittojen aikuisten harrastustoiminnan suositukset

Helsingin kaupungin liikuntatilojen koronaohjeet ovat linjassa myös Olympiakomitean ohjeiden kanssa. Tarvitsemme jokaisen apua, jotta ehkäisemme koronaviruksen leviämisen. Toteuttamalla seuraavia Olympiakomitean ohjeita, toimimme turvallisesti sisäliikuntatiloissa:

 • Toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Oireisen on hakeuduttava koronavirustestiin ja omaehtoiseen karanteeniin ohjeistuksen mukaisesti.
 • Kaikki 15 vuotta täyttäneet käyttävät kasvomaskia ennen ja jälkeen liikuntaharrastustoiminnan. Kasvomaskin käytössä huomioidaan siihen liittyvät ohjeet.
 • Harjoituksissa kokoontuvat vain tarvittavat henkilöt: urheilijat, valmentajat, toimihenkilöt ja huoltajat. Näin rajoitetaan henkilökontaktien määrää.
 • Valmentajat ja toimihenkilöt käyttävät kasvomaskia aina kun se on mahdollista myös harrastustoiminnan aikana.
 • Välttämättömät vanhempien käynnit lasten harjoituksissa tapahtuvat kasvomaskia käyttäen.
 • Kun edellinen ryhmä on lopettanut harjoituksen ja siirtynyt pois harjoitustilasta, voi seuraava ryhmä mennä harjoitustilaan. Oman harjoituksen alkamista ei mennä odottamaan harjoitustilaan.
 • Puku- ja pesuhuonetilat suositellaan suljettavaksi tai käyttöä rajoitettavan.
 • Käsihygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kädet on pestävä huolellisesti ennen ja jälkeen harjoituksen. Käsidesiä on suositeltavaa olla saatavilla harjoituksen aikana.
 • Lähikontaktit minimoidaan harrastusryhmän toimintaa mukauttamalla tai ryhmien kokoa pienentämällä. Tämä on tärkeätä erityisesti korkean tartuntariskin lajeissa.

  Lisätietoja Olympiakomitean sivuilta:https://www.olympiakomitea.fi/2020/10/23/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

Harrastustoiminta ja vapaa-ajan toiminta muissa kuin kaupunkien hallinnoimissa tiloissa

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ja kaupungit vetoavat voimakkaasti yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten toimijoiden hallinnoimiin tiloihin ja toimintaan, että ne noudattaisivat samoja toimintatapoja kuin kaupungit viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Yksityisiin sisäliikuntatiloihin suositellaan asetettavaksi velvoite käyttää kasvomaskia edellä kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Kaupunkien vapaa-aikatoimet tarjoavat neuvontaa ja ohjausta linjausten toteuttamiseen.

“Viruksen leviämisen torjuntaan ja liikunta- ja urheilutoiminnan turvaamiseen tarvitaan koko liikunta-alaa. Siksi Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit suosittelevat voimakkaasti, että kaikissa sisäliikuntatiloissa, niin kaupungin kuin yksityisten ja yleishyödyllisten yhteisöjen omistamissa liikuntatiloissa pääkaupunkiseudulla, vaaditaan kasvomaskin käyttöä. Kasvomaskien käyttö on keskeinen keino ehkäistä viruksen leviämistä”, korostaa Helsingin kaupungin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen
 

About Post Author

Api Ulander

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Next Post

SAMI AUVINEN ON PELANNUT YLI 50 VUOTTA KAUKISTA